Настоящите Общи условия са създадени за целите на функционирането на Vacantina.bg, накратко наричана „Уебсайт“ в текстовете по-долу, управлявана от Аватар Тур ООД, натратко по-долу наричан „Туроператорът“. Тези условия ще се прилагат за: ( I ) Вашата информация, (II) Използване на Уебсайта; (III ) Нашите продукти и услуги; ( IV ) Цени, резервации, плащания; ( V ) Права и задължения на страните; и ( VI ) Общи положения.

Vacantina.bg е собственост и се управлява от Аватар Тур ООД, регистрирана в България с адрес бул. "Тодор Александров" 137, 1309 София Център, София и който търгува под редица марки. 

Ние сме сертифициран и законен туроператор с лиценз номер "PK-01-6888", издаден в София през 2012 г., и притежаваме застрахователна полица с номер 13052310000080/13.02.23, към ЗК „Лев Инс“ АД, бул. Симеоновско шосе 67А, София, с тел: 02/ 404 94 92; 0800 15 333. 

Сертификатът за сключена застраховка и лиценза за изпълнение на туропеторска дейност могат да бъдат намерени на Уебсайта.

Моля, уверете се, че сте прегледали внимателно всички раздели на Общите условия по-долу, преди да използвате нашия Уебсайт. 

Използването и достъпът ви до която и да е страница или част от нашия Уебсайт показва, че сте съгласни да спазвате, и сте обвързани с всички тези правила и условия.

Ако не сте съгласни с Общите условия на нашия Уебсайт, няма да имате достъп до някои от функциите му или няма да можете да закупите и използвате нашите продукти и услуги.

 

 1. ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

От 25 май 2018 г. „Общият регламент за защита на данните“, или GDPR, е в сила във всички държави-членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. GDPR има за цел да хармонизира различните закони за защита на данните в държавите-членки, което води до по-стандартизирана защита за всички европейски граждани. Vacantina.bg е изградена според тази нормативна промяна, тъй като като екип винаги сме се стремяли да предоставим на нашите клиенти най-висока сигурност и защита на личните им данни.

 

Използваме различни съвременни технологии за осигуряване както на сигурна среда на нашия Уебсайт, така и за съхранение на вашата информация на нашите сървъри, като постоянно наблюдаваме трафика и се адаптираме към световните тенденции в киберсигурността, за да гарантираме надеждността и за да оправдаем доверието на нашите клиенти.

Всички данни, предоставени от вас или събрани, докато използвате нашия уебсайт, ще бъдат използвани и съхранявани от нас в съответствие с нашата Политика за поверителност .

 

 1. Политика за поверителност .

Нашият уебсайт използва различен тип бисквитки, за да събере необходимата информация, която ни помага да повишим качеството на нашите услуги, да предоставим по-адекватни и персонализирани предложения на нашите клиенти, да оценим маркетинга и тенденциите на пазара и т.н.

Повече за бисквитките можете да намерите тук: https://www.allaboutcookies.org/

По-долу можете да намерите подробности за това каква информация използваме в различните сценарии :

 

 1.  Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, вие се съгласявате да ни предоставите:

 • Вашите лични данни, включително вашия адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане. 

       

 • Данни за вход за вашия акаунт, като потребителското име и паролата, които сте избрали.         

 

 1.  Когато разглеждате нашия Уебсайт или използвате наши мобилни приложения, ние можем да събираме следните данни:

 • Вашите предпочитания за пътуване.

        

 • Информация за вашето поведение при сърфиране на нашия уебсайт.

         

 • Информация за това как реагирате, дали отваряте и дали генерирате трафик във връзка с някоя от нашите реклами, включително тези, показани на уебсайтовете на други организации. 

 

        

 • Информация за начина, по който осъществявате достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра, който използвате. 

        

 • Социални предпочитания, интереси и дейности отчетени при използването на нашия Уебсайт, и др.        

 

 1.  Когато купувате нашите продукти и услуги, ние можем да събираме:

 

 • Информация за пътниците, паспортни данни, други данни за документ за самоличност.         

 • Застрахователни данни.         

 • Съответни данни по ваши специални изисквания като: диетични, религиозни, медицински и др. Особености.

 • Информация за вашите покупки, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте платили за него и друга информация. *         

 • Информация за вашето поведение при сърфиране на нашия Уебсайт и свързани с него мобилни приложения.         

 • Информация за това как реагирате, дали отваряте и дали генерирате трафик във връзка с някоя от нашите реклами, включително тези, показани на уебсайтовете на други организации.         

 • Информация за начина, по който осъществявате достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра.         

 • Социални предпочитания, интереси и дейности отчетени при използването на нашия Уебсайт, и др.           

*Забележка: Аватар Тур НЕ събира персоналната информация за дебитните / кредитните карти или други платежни инструменти на клиентите.

С цел да осигурим използването на закупените от вас продукти или услуги, може да споделим личните ви данни с доставчици и контрагенти пряко свързани с изпълнението на съответната услуга, включително авиокомпании, хотели, ресторанти и заведения за хранене и развлечение,туристически обекти, транспортни фирми и др.

Възможно е и споделянето на вашите лични данни и в случай на изискването им от съответните оторизирани държавни органи и институции, както и с цел предотвратяване на измами и намаляване на кредитния риск, или за да установим, упражним или защитим нашите законни права.

Бихме искали да ви уведомим, че работим с внимателно подбрани доверени доставчици и контрагенти, работещи според GDPR, които изпълняват определени функции от наше име, в това число, освен гореизброението подизпълнители, така и компании, които ни помагат с ИТ осигуряването, съхраняване и комбиниране на данни, маркетинг и рекламна кампании, статистически справки, обработка на плащания и доставка на продукти и услуги.

Ние споделяме само минималните лични данни, които дават възможност на нашите доставчици, контрагенти и подизпълнители да предоставят заявените от вас продукти и услуги.

Ние знаем колко е важно да защитите и управлявате личните си данни. Вземаме подходящи мерки за сигурност, за да защитим личните ви данни от случайна загуба и от неоторизиран достъп, използване, промяна и разкриване.

Когато споделяме лични данни с други организации, ние изискваме от тях да ги използват само за целите, за които сме ги оторизирали според съответното задание, и да ги съхраняват безопасностно. Те нямат право да използват предоставените от нас данни за каквито е да е собствени цели или маркетингови кампании.

Сигурността на вашите данни също зависи от вас. Например, когато сме ви предоставили, или когато сте избрали парола за достъп до определени услуги, вие носите отговорност за запазването на тази парола в тайна.

Личните данни, които събираме от вас, могат да бъдат прехвърлени и съхранявани в дестинация извън Европейското икономическо пространство („ЕИП“). Може да се обработва и от организации, работещи извън ЕИП, които работят за нас или за един от нашите доставчици. Ние въвеждаме подходящи защити, за да гарантираме, че личните Ви данни остават адекватно защитени и че те се третират в съответствие с настоящите условия и според съответните закони. Тези защити включват, но не се ограничават до, подходящи договорни клаузи - стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия, и подходящи мерки за осигуряване на киберсигурността.

Чрез предоставяне на вашите лични контакти, вие се съгласявате да получавате кратки съобщения, имейли или други известия от Туроператора или Уебсайта, във връзка със статуса на вашите заявки, резервации или профил за достъп, или маркетинг кампании и оферти, промени в общите условия на Уебсаита, и др. 

Съобщенията ще се изпращат само от официалните контакти на Туроператора или Уебсайта.

 

 1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА.

 

 1. Разрешена употреба.

Можете да използвате този уебсайт само за:

 • само за ваша лична, некомерсиална употреба (което трябва да бъде в границите на разумното и без риск от злоупотреба);         

 • за получаване на информация, проверка на наличност и добиване на представа за нашите продукти и услуги;         

 • за цели, законно свързани с покупката на нашите продукти и услуги;         

 • за достъп или извличане на вашата информация за пътуване и / или данни за резервации, управление на вашите предпочитания или за влизане в контакт с нас относно вашите резерваци или организацията на пътуването ви;         

 • изпращате и споделяте вашите мнения, оценки, рецензии и коментари за нашите продукти и услуги.         

 

 1. Неразрешена употреба.

Вие се съгласявате, че няма да:

 • влизате, извличате, използвате или копирате всякакви материали или информация от този уебсайт за всякакви търговски цели или за незаконни цели. По-специално, нямате право да копирате (независимо дали чрез отпечатване, съхраняване на диск или по какъвто и да е друг начин), да разпространявате (включително да разпространявате копия), да променяте или подправяте по какъвто и да е начин, или да използвате какъвто и да е материал, съдържащ се в този уебсайт, с изключение на това, да отпечатвате отделни страници за ваша лична употреба;

         

 • използвате този уебсайт по начин, който причинява или може да причини нарушаване на правата, на която и да е друга страна, или който нарушава стандарти, разпоредби или кодекси, публикувани от съответния орган;         

 • да използвате този уебсайт по какъвто и да е начин, който пречи или влияе върху работата на уебсайта или нашите системи, или който пречи по някакъв начин на използването от останалите потребители на уебсайта

 • да получате или да се опитвате да получите неоторизиран достъп до нашия уебсайт, другите ни системи и / или до личните данни, информацията или данните за резервации на други потребители и клиенти;         

 • да създавате неоторизирана, фалшива или измамна резервация към уебсайта.         

 

 1. Употреба на информация, снимков материал, и друга интелектуална собственост.

Vacantina.bg показва на потребителите си регистрирана и нерегистрирана интелектуална собственост като марки, дизайни, данни, съдържание, материали с авторски права и търговски марки, с права за използване в България и Европейския съюз. 

Други имена на компании, на продукти и съдържание на трети страни, показвано на този уебсайт, са собственост на съответните им собственици и се използват само след тяхното изрично съгласие. 

Не е разрешено да използвате нито един от знаците, иконите, логата на нашия уебсайт, освен ако не е дадено писмено разрешение. Не е разрешено и да поставяте мета тагове на нито един от тези знаци.

Освен ако не е посочено друго, ние притежаваме (или имаме лиценз за използване) правата върху интелектуалната собственост, върху съдържанието и информацията в този уебсайт, включително (без ограничение) целия текст, звук, снимки, изображения, лога, видеоклипове, карти, подкасти, блогове, отзиви на клиенти, графика, дизайн, основния изходен код и софтуер. 

Съгласно горния раздел „Разрешена употреба“, материалите и информацията от този Уебсайт, изцяло или частично, не могат да бъдат възпроизвеждани, копирани, преиздавани, изтегляни, публикувани, излъчвани или предавани под каквато и да е форма или носител без нашето разрешение и / или предварително писмено разрешение на техния оригинален собственик.

 

 1. Външни препратки.

Ако желаете да включите външна препратка към нашия уебсайт, то трябва да имате наше писмено разрешение, и това може да се случи единствено и само на нашата начална страница.

Този уебсайт съдържа връзки към други уебсайтове, които могат да бъдат уебсайтове, управлявани от компании или марки, които не са директно свързани с нас, или външни уебсайтове, управлявани от нашите избрани доставчици или партньори или уебсайтове на трети страни. 

В някои случаи, докато сърфирате, резервирате или използвате друга функционалност на този уебсайт, ние можем да ви предоставим външни препратки и линкове, или да ви свържем директно с уебсайтове, които могат да бъдат други уебсайтове на Туроператора, сайтове на подизпълнители или доставчици, или сайтове на трети страни. Тези препратки и линкове са достъпни, за да можете бързо и лесно да търсите и закупувате допълнителни услуги, да намерите детайлна допълнителна информация за предлаганите от нас услуги или за вашите лични договорености за пътуване, както и да разберете за продуктите и услугите на други партньорски компании и марки, които могат да ви бъдат полезни.

Моля, обърнете внимание, че ние не носим пряка отговорност за гореизброените уебсайтове, нито администрираме съдържанието им и вашият достъп и използване на тези уебсайтове ще бъдат предмет на условията на тези уебсайтове.

 

 1. Ресурси на Уебсайта.

Vacantina.bg предоставя различни онлайн услуги, инструменти и функционалности за да спомогне използването на Уебсайта и закупуването на нашите продукти и услуги. Информацията, поставена от нас на съответните страници, ще ви помагне по-лесно да намерите точният продукт или услуга, да разберете и резервирате нашите продукти (както и тези, предоставени от избраните от нас партньори), да видите предоставеното от нас съдържание, да взаимодействате с нас и изпращате и споделяте мнения с други клиенти. 

 

 1. Клиентски акаунт.

 

 1.  Настройка на акаунт.

Когато направите резервация при нас, за вас ще бъде създаден акаунт. Ще получите имейл, след като направите резервацията си с молба да активирате акаунта си. 

Ако нямате резервация при нас, можете да се регистрирате за акаунт предварително, като предоставите вашето име и имейл адрес и създадете парола /първоначално може да ви бъде предоставена автоматично генерирана такава, която можете да смените в последствие/. 

Ако направите резервация при нас, след като сте регистрирали акаунт, ще можете да видите тази резервация във вашия акаунт, стига да използвате същия имейл адрес, с който сте се регистрирали, когато правите резервацията си. 

Вие носите отговорност за опазването на паролата си и за всички дейности, които се извършвате във/чрез вашия акаунт.

 

 1. Вашите поръчки.

Титуляра на акаунта е този, който може да прави резервации, да разплаща и ще бъде в състояние да вижда подробна информация както за текущи резервации, така и стари резервации, включително непотрърдени, неплатени и отменени резервации, както и цялата информация  в профила си.

Титуляра на акаунта /този, който резервира и закупува даден продукт или услуга/ винаги трябва да бъде пълнолетно лице.

 

 1. НАШИТЕ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ.

Vacantina.bg e платформа предлагаща основно туристически продукти и услуги, в това число собствени или такива предоставяни от съотвените подизпълнители и контрагенти и продавани от нас:

 • Настаняване -  в хотели, мотели, хостели, апартаменти, къщи за гости, и други места за настаняване;

 • Изхранване  - в хотела, ресторанти и други заведения.

 • Трансфери – индивидуални, групови, по заявка или по съответното разписание.

 • Екскурзии – еднодневни, индивидуални, групови, обиколни турове и др.

 • Наем на автомобили

 • Други – билети за туристически обекти, туристически ваучери, пр.

Обикновено, когато купувате нашите продукти и / или услуги и резервирате според условията изписани на Vacantina.bg, вашето споразумение е с лицензирания Туроператор администратор на Уебсайта - Аватар Тур ООД.  Има и случаи, в които Avatar Tour LTD. действа като агент на друг доставчик на готови пакетни услуги и пътувания, което не влияе върху отговорността на Аватар Тур към клиента, и поради което договора е отново между Клиента и Аватар Тур.

 

Освен това, когато резервирате каквито и да било продукти или услуги от нас, процесът винаги ще бъде уреден според и спазвайки настоящите Общи условия и тези допълнителни условия, които могат да бъдат приложени от съответния контрагент или подизпълнител и посочени в съответните продукти и оферти. 

Всяко допълнително условие и информация ще ви бъде представено преди закупуването на съответните продукти и услуги. (предстаевни като " Условия на договора ", условия на съответната услуга или кампания, “допълнителни условия“ и др.). 

Съвкупността от всички условия представляват цялостното споразумение между Клиента и Туроператора по отношение на техния предмет. При представяне на допълнителните условия, продължавайки напред чрез посочване на „продължи“, „следващ“, „съгласявам се“ и др., вие потвърждавате, че сте прочели и разбрали всички условия на договора и се съгласявате да се обвържете с изпълнението и спазването им. 

В случай, че не приемете или не можете да приемете някое от нашите условия или условията по договора, ще се наложи да преустановите процеса на резервация. 

Допълнителните условия могат да варират в зависимост от различните продукти и услуги, които предлагаме. 

Разглеждайки и използвайки Vacantina.bg, вие приемате, че сте обвързани с Обшите условия, а резервирайки и плащайки избраните продукти и услуги – потвърждавате обвързаността си със съответните допълнителни условия и/или условия по договор, ако има такива. 

Трябва да се обърне внимание, че когато има несъответствие между Общите условия и спефицичните условия по даден продукт, услуга, кампания, то за него важат с приоритет Специфичните условия. От наша страна се задължаваме това да бъде винаги ясно и подходящо представено за да сме сигурни, че Клиента е видял, разбрал и се е съгласил със съотвените специфики преди да се обвърже в сделка.

Трябва да се има предвид, че Аватар Тур ООД може да осигури настаняване, транспорт, изхранване и други услуги посредством широк кръг доставчици, подизпълнители и контрагенти. Предоставянето на тези продукти и услуги ще бъдат и предмет на условията на всеки доставчик, подизпълнител или контрагент съответно тези условия ще бъдат включени в специфичните условия на /договор към тези продукти и услуги.

Моля, имайте предвид, че официалната категоризация и стандартизация на хотели, ресторанти и други туристически обекти и атракции се дава от съответните органи, поради което Аватар Тур ООД не носи отговорност по отношение на несъответствието между официалната категоризация и текущото ниво на обслужване.

Ние, обаче, се грижим да допринасяме за правилния избор и информираността на нашите клиенти, чрез предлагането и препочването на доказани продукти и услуги, като ги отбелязваме или ги маркираме със съотвените отличителни банери или знаци.

Продуктите и услугите, предлагани от Vacantina.bg, са предназначени за пълнолетни лица / или поне титуляра по резервацията е задължително да бъде такова /. 

Нашите продукти и услуги не могат да бъдат закупени от непълнолетни лица.

Ние ще се погрижим за вашия комфорт и удовлетворение от закупените продукти и услуги. Нашите представители ще бъдат на разположение на място в дестинацията*, в случай на нужда. Контакти и повече информация, ще получите като част от документацията си за потвърждение на покупката на съответните продукти и услуги.

*Туроператорът осигурява допълнителна информация относно наличието на представителен офис или представително лице в различните региони, в които оперира. Такава информация ще бъде посочена в допълнителна секция на Уебсайта и/или в съответните приложени контакти и условия към всяка резервация.

 

 1. ЦЕНИ, РЕЗЕРВАЦИИ, ПЛАЩАНИЯ.

 

 1. Цени.

Цените обявени на Vacantina.bg, които вижда клиента, винаги ще бъдат, в български лева, включващи ДДС и всички данъци и такси, освен ако не е посочено друго. 

Когато е необходимо, ще бъде посочено, кога цената е на човек или за цялата резервация, на стая, пакет, крайна цена или само депозит, и ще бъде придружена от информация за включеното ниво на обслужване, други услуги включени в пакета, както и за съответните такси. 

Аватар Тур ООД се задължава да следи за подаването на пълната и коректна информация за продуктите и услугите и техните цени.

Аватар Тур ООД също така гарантира, че няма да има скрити такси или допълнителни облагания различни от тези посочени в условията по даден продукт или услуга посочени на Vacantina.bg

Имайте предвид, че информацията и офертите се актуализират в реално време, поради което е възможно разлика в условията по дадена оферта, ако момента, в които сте я видели и момента на фактическото резервиране попадат в две различни денонощия. Това може да се случи поради изтичане на валидността на дадени оферти с краен срок на предлагане, актуализиране на ценова политика, актуализиране на други условия по офертата. Затова препоръчително е да резервирате през сайта след като сте прочели внимателно цената и условията и то в момента, в който правите избора си. Ако нямате възможност да продължите и да заплатите резервацията си при първоначалното запознаване с офертата, то моля прегледайте условията още веднъж в последващ момент, когато се върнете към резервацията си.

 

 1. Резервации.

Всяка отделна резервацията се счита за валидна само след като е била предплатена/напълно предплатени със съответните суми и за нея е издаден съответния платежен документ, както и ваучер/или билет/.

Когато предплатите дадена услуга, тя бива запазена/резервирана за вас докато дойде срока за финалното плащане /не важи за напълно платени резервации/. При липса на финално плащане заявените услуги се осовобождават, а депозита подлежи на връщане след приспадане на съответните такси описани в точка анулации и отказ от заявени услуги.

*В някои случаи депозита не подлежи на връщане ако сумата съвпада със сумата на санкцията според условията по дадената резервация.

2.1. Процес на резервация.

Обикновено процесът на резервация чрез уебсайта ще следва следния модел:

Зареждане на Vacantina.bg; >>> Въведете детайли за търсене; >>> Преглежда продукти / услуги по конкретния детайл или от списъка ; >>> Избиране на продукт / услуга ; >>> Въведете конкретни детайли по резервация; >>> Проверяване на  наличността; >>> Ако е налично, въведете детайли/лични данни за клиента/ите; >>> Преглеждане на цялостната резервация и генерираните условия >>>  Преглед и потвърждение на Общите условия >>> Потвърждаване на всички детайли от страна на Клиента и подаване на завършената резервация; >>> Избиране на начин за плащане >>> Плащане на съответния депозит / или пълна сума /; >>> Получаване на потвърждение с фактура / ако е изцяло предплатено – получаване на ваучера / билета >>> Получаване на имейл или друго известие за следващ / краен срок за плащане. >>> Платете остатъка от сумата според резервацията по избрания начин на плащане; >>> Получавате фактура, ваучери и други документи за пътуване, както и допълнителна информация; >>> Използване резервираната услуга;

2.2. Документи, които ще ви бъдат изпратени, когато резервирате услуги:

Когато направите депозит по вашата резервация, ще получите:

 • Потвърждение по имейл.  

 • Разписка / фактура / за платен депозит.

 • Допълнителна информация /в някои случаи/   

Когато предплатите изцяло резервацията си, ще бъдат предоставени следните документи:

 • Фактура /разписка за остатъчното плащане        

 • Ваучер /билет         

 • Договор с Туроператора /когато такъв е изискуем от Закона за Туризма.       

 • Информация в детайли за продукта/услугата/пакета.         

 • Други /рекламни брошура, информация за контакти, описания и др./         

2.3. Документи, които е необходимо да носите със себе си и да ги представите на място, за да използвате резервираната услуга:

 • Ваучер / билет;

 • Лична карта / паспорт;        

 • В специфични случаи допълнителни документи като пълномощно, разписка за извършените плащания и др.

         

 1. Плащания.

3.1. Начини за плащане.

За да бъде по-удобно за нашите клиенти, нашата платформа предлага няколко начина за плащане:

 • Дебитна / кредитна карта;        

 • Банков превод;            

 • Заплащане в брой в нашите офиси;

Всеки вид плащане е софтуерно подсигурено и обезпечено със съответната документация.

3.2. Условия по плащанията

Ако не е изписано различно в дадена оферта важат общите условия за плащания.

Общите условия за плащания ще бъдат:

 • Депозит* от 50% след потвърждение на резервациите ви , обикновено ако резервирате през Уебсайта – след потвърждаването на резервацията от Ваша страна ще се преминете към нов прозорец с начините на плащане, от които ще трябва да изберете подходящия за вас начин и да платите. Ако резервацията е направена по имейла на база на информация от Уебсайта - до 24 часа след потвърждението от наша страна.

Имайте предвид, че информацията и офертите се актуализират в реално време, поради което е възможно разлика в условията по дадена оферта, ако момента, в които сте я видели и момента на фактическото резервиране попадат в две различни денонощия. Това може да се случи поради изтичане на валидността на дадени оферти с краен срок на предлагане, актуализиране на ценова политика, актуализиране на други условия по офертата. Затова препоръчително е да резервирате през сайта след като сте прочели внимателно цената и условията и то в момента, в който правите избора си. Ако нямате възможност да продължите и да заплатите резервацията си при първоначалното запознаване с офертата, то моля прегледайте условията още веднъж в последващ момент, когато се върнете към резервацията си.

Депозитът може да варира в конкретни случаи и съответната информация ще бъде видимо показана в условията на дадената оферта

 • Останалата част от общата сума трябва да бъде платена не по-късно от 14 дни преди използване / чекиране на услугите.         

Отново общръщаме внимание, че в някои случаи общата сума е възможно да трябва да бъде платена по различен начин /дори и като тотал при правенето на резервацията/ от описания по-горе и това ще бъде видимо показано в съответната ценова оферта.

За ваше улеснение системата ви автоматично ще ви изпрати напомняне по имейл няколко дни преди крайния срок за доплащане на задълженията по резервираните продукти и услуги.

NB: Резервираните услуги могат да бъдат използвани само след като са били напълно платени и след представяне на ваучер / билет и съответните лични документи на мястото на получаване и използване на продукта/услугата.

 

 1. Промени по предплатени резервации.

Ако не е посочено друго в съответната оферта, промените по направените и предплатени резервации следват следните условия:

 • Промени могат да бъдат направени до 14 дни преди пристигане срещу административна такса в размер на 20 лв на резервация.    

     

 • Промените, направени по-малко от 14 дни преди датата на започване на услугата, могат да бъдат обект на санкция.         

 

 • Промените могат да се отразят на цената, могат да доведат до отпадане на предварително приложена специална оферта, различни условия на плащане и др. Тази информация, ако все още не е включена в условията преди резервация в детайли, ще бъде предоставена на Клиента за потвърждение преди заявената промяна да се извърши.         

 

 1. Отказ от предплатена заявка /Анулация/.

Резервираните услуги могат да бъдат отказани/анулирани по всяко време.

Отказа от предплатена заявка/резервация става по писмен път /емейл/ от имейла на клиента както е посочен в профила му на Уебсайта или в данните по резервацията и насовен към официалният имейл на Уебсайта – [email protected] или на посочен в информацията към резервацията имейл. 

Анулация може да се направи и лично на място във нашите офиси, след подписване на нужния протокол.

Липса на писмена заявка от страна на титуляра по предплатената резервация не се приема като анулация и се облага като неявяване на Клиента.

Отказ от доплащане на остатъка от сумата по резервация или отказ от плащането на депозит води до автоматично анулиране на заявката. 

Ако не е посочено друго, анулирането по желание на Клиента следва следните условия:

 • Не начисляваме неустойка за анулации, направени до 14 дни /но не включително 14тия ден/ преди началната дата на услугата, но таксуваме 20 лева административна такса.

 

 • Анулации, подадени по-малко от 14 дни преди пристигането / началната дата на услугата, се таксуват с неустойка в рамките на депозита, но не повече от 30% от общата сума според резервацията.     

    

 • Анулация в деня на предполагаемо пристигане / стартиране на услугите или неявяване, се таксува в размер на 50% от общата сума според резервираните услуги *         

NB: В конкретни случаи напр. „ невъзстановими отстъпки и оферти“ или други видимо маркирани кампании санкцията може да бъде до 100% от общата сума.

Забележка: В случай форс мажорни  обстоятелства, включително положителен PCR тест или други медицински проблеми, които биха могли да бъдат доказани със съответните документи, издадени от съответните органи, санкцията ще бъде предоговорена с доставчиците и намалена до възможно най-ниско ниво с цел покриване на вече направени разходи за осигуряване на изпълнението на заявената услига.

 

 1. Искове.

 

6.1. Клиентите имат право да предявят иск в един от следните случаи:

 • При всяко събитие, което е довело до влошено качество на услугата; 

    

 • Невъзможност от страна на Туроператора или подизпълнителя да предостави заявена и платена услуга;

 

 • Липса на някои от условията, на резервирания продукт / услуга - в сила само ако Клиента не е бил уведомен преди датата на стартиране, не са предоставени съответстващи алтернативи и не се е стигнало до съгласие;

 

 • Не са получени услугите във вида и обема, както са описани в офертата/резервацията/ваучера;

 

 • Ако Клиентът не е получил това, което е резервирал и платил на 100%, и е доказуемо, че Клиентът няма никаква вина, в това число не е възпрепятствал или не е пожелал да употреби дадената услуга, не е направил нужните стъпки /заявка на място като част от общ пакет/, не се е появил в даденото време и на даденото място, или не е платил изцяло или представил нужните документи доказващи и даваши му правото да получи/използва дадения продукт или услуга. 

 

 • Дезинформация - само в случаите, в които е довела до някои от предходните точки или до грешен избор на Клиента, който му е струвал определена сума / депозит, неустойки и др./ или други значителни неудобства, или, разбира се, в случаите, в които клиента има право да предяви иск както е според Закона за Защита на потребителите.      

NB: Искове, касаещи изпълнението на поетите ангажименти, и чието несъответствие НЕ е сигнализирано на мястото на изпълнение на услугата към нашите представители и не са обосновани със съответния протокол, или доказателства, НЕ са легитимни освен ако не е изписано в някои от действащите закони;

6.2. Реакция на туроператора.

Обикновено реагираме в същия ден, когато искът ни е подаден по време на използването на услугата, и предприемаме нужните мерки за отстраняването на проблема по най-бързия начин.

За да бъде официален, искът трябва да бъде изпратен от Клиента, и подаден през някой от официалните канали за комуникация със нас: официален телефонен номер, електронна поща или личен контакт с нашите представители на място.

За да бъде валиден, искът трябва да бъде или проверен на място от наш представител или подкрепен от съответните документи – протокол, снимков материал, други документи.

 

6.3. Условия за предявените вътрешни искове.

Вътрешен иск – предявяването на иск от страна на Клиента директно към Туроператора, без участието на трети страни /власти и прочие/.

Всички искове, ако са оправдани, подлежат на уреждане на място. За всеки официално предявен иск се създава специален протокол, подписан както от Клиента, така и от представителя на Туроператора.

Ако искът е не е възможно да бъде уреден / компенсиран на място, Клиентът има право да го представи до 14 дни след последната дата на резервираната услуга за по-нататъшно разглеждане. В този случай Клиентът трябва да представи протокола и всички други придружаващи документи, за да обоснове събитието. Ще предоставим предложение за обезщетение до 14 дни след подаване на иска.

ВАЖНО: При несъответствие на текстовете по-горе със съответните законови постановки то валидни остават последните.

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ .

 1. Туроператорът се задължава:

1.1. Да предоставя на Клиента заявените и платени услуго в съответствие с настоящите Общи условия туристическите услуги, както и специфицчните условия по дадената услуга.  

1.2. Туроператорът има право да се оттегли от ангажиментите си, без да носи каквато и да е отговорност, ако Клиента не извърши плащания в установените срокове и по този начин не изпълни своите задължения. Фактът на направено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ, от изброените в предните клаузи или от общоприетите и подкрепени от Закона документи. 

Ако отказа на Клиента да плати финалната сума, при вече платен депозит, то отговорността на Туроператора се лимитира до условията за отказ от направена резервация както по клаузите в съответния параграф по-горе.   

1.3. Туроператорът е сключил застрахователен договор No 13062110000132 по чл. 42 от Закона за защита на ЗК "Лев Инс" АД, 67 A , Симеоновско шосе бул София, Тел .: 02/404 94 92; 0800 15 333. Удостоверението за сключения договор е достъпно на уебсайта.

1.4. Туроператорът има издаден лиценз с номер PK-07-688 издаден от Министерство на Енергетиката и Туризма на 21.02.2012 г. Удостоверението за сключения договор е достъпно на уебсайта.

 

 1. Клиентът се задължава:

2.1. При пътуване в България, Клиента е длъжен да се осигури необходимата валидни лични документи / паспорт /, изготвена в съответствие със законите на ЕС и Република България.  

2.2. Ако фактическия потребител по дадена предплатена заявка е лице под 18-годишна възраст и който пътува сам, то лицето трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни с пребиваването му в дестинацията. (ако непълнолетният пътува с един от родителите си, е необходимо той да има нотариално заверено съгласие от другия родител).

Поне едно лице по резервация трябва да бъде пълнолетно или ако непълнолетното лице е част от детска/юношеска група, то отговорниците на групата трябва да са пълнолетни лица и да бъдат в състояние да предоставят пълна документация даваща им правото да изпълняват съответната фукнция. 

 

2.3. Клиентът се задължава да плати изцяло и навреме стойността на туристическите услуги – както е описано в Общите условия по-горе или в съответната оферта.

2.4. Да спазва законите на Република България. 

 

 1. Клиентът има право да:

3.1. Използва Уебсайта в съответствие с неговата политика.  

3.2. Заявява и закупува съответните продукти и услуги.  

3.3. Прави промени, плащания, анулиране в съответствие с политиката на Уебсайта.  

3.4. Комуникира и подава искове в съответствие с политиката за Уебсайта.

3.5. В случай на нарушение на Закона за Защита на личните данни - GDPR да подаде сигнал до съответните органи *  

3.6. В случай на нарушение на Закона за Защита на потребителие или неговите права според Закона, да подаде сигнал до съответните органи. **  

 

* Контакти на Комисия за защитата на личните данни:

Адрес: бул. Проф. Цветан Лазаров 2 , София, 1592

Център за контакти: тел : 02 / 91-53-518,

Работен график на физическия кабинет: 9:00 - 17:30 ч .,

Имейл: [email protected] ,

Уеб страница : https://www.cpdp.bg  

 

** Контакти на Комисията за защита на потребителите:

Адрес: ул. Врабча 1 , етаж 3-4-5, София , 1000

Контакт център: тел : 02/933 0565

Работен график на физическия кабинет: 9:00 - 17:30 ч .,

Имейл:  Изпращане на имел чрез формуляр за контакт на уебсайта по-долу

Уеб страница : https://www.kzp.bg   

 

 1. Отговорности на страните

4.1. Отговорността на Туроператора е ограничена до тази, посочена в българските закони, в това число Закон за Туризма, Закон за електронната търговия, Закон за защита на потребителите, Закон за защита на личните данни и пр. 

Когато отговорността на чуждестранните партньори на Туроператора по вреди , причинени от неизпълнение или неправилно изпълнение на услугите, е ограничена от международни споразумения или политика различна от тази на Република България, отговорността на Туроператора е в тези граници.  

4.2. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора, той е длъжен да обезщети Клиента за надлежно доказаните щети, причинени по вина на Туроператора, както е посочено в параграф Искове.  

4.3. Туроператорът може да анулира пътуването, ако отмяната се дължи на непреодолима сила / форсмажорни обстоятелства /. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неспазването на поетите ангажименти, като връща на Клиента всички платени суми, без тази част от тях за действително направените разходи / платена застраховка, глоба за върнати билети, такси за визи и други /. 

NB: Действителните направени разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.  

4.4. Туроператорът не носи отговорност за неизпълнение на поетите ангажименти пред Клиента, в случай че причината е по вина на Клиента - като, но не само:  

 • Отказ на упълномощените органи да издадат виза на клиента;

 • Изтекъл или невалиден документ за самоличност.        

 • Предотвратяване от страна на митническите и граничните служби на Klienta да влезе в България или да напусне страната на произход поради липса на правилно оформени документи или извършени нарушения.  

 • Предотвратяване на използването на услугата поради повдигнати забрани или обвинение от страна на съответните власти.     

 • Пропуснати полети и други разписания.        

 • Не се явяване на описаното в офертата време и място на стартиране на услугата;         

 • Не присъства, не изисква / ако това трябва да се направи лично на място от Клиента / или напуска предварително съответното събитие / услуга.

 • Не е заплатил цялата сума по заявените услуги в определените срокове. /параграф Плащания/

 • Някое от лицата по резервация е заместено с друго без това да е сигнализирано към Туроператора в определените срокове /параграф Промени по заявки/;

 • Не притежава/не представя съответните документи, удостоверяващи правото му да получи/използва съответните продукти и услуги; и др.

4.5. Туроператорът не носи отговорност за неизпълнение или неправилно изпълнение на споразумението с Клиента, ако причините за това се дължат на:  

 • Действия на трета страна, несвързани с изпълнението на договора / които не са договорни партньори на туроператорите при реализирането на резервираната услуга / в това число: представители на други компании, други клиенти / дори ако са клиенти на туроператора / и тн. ;         

 • Непреодолима сила или обстоятелства и събития, които не могат да се предвидят или избегнат от Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.         

4.6. Ако туроператорът промени съществено някоя от основните клаузи на договора, той е длъжен директно или чрез туристическия агент / партньори, да уведоми Клиента за промяната в рамките на два дни от настъпването й, но не по-късно от 14 дни преди начална дата на пътуването. В този случай Клиентът може:  

а) да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено съгласие към договора, което определя тяхното въздействие върху цената, или ;

б) се оттеглят от договора, без да плащат неустойка или обезщетение.

 

 1. ОБЩИ ПОСТАНОВКИ

ВАЖНО: Описаните в тези Общи условия права, задължение, срокове и други детайли не засягат вашите законови права и не могат да отменят предписанията наложени от съответния закон. 

 1. Актуализации и промени на Общите условия .

1.1. Туроператорът може да премахне или направи промени в продуктите, информацията, съдържанието, материалите, условията, инструментите и характеристиките на този уебсайт по всяко време без отговорност и без предизвестие за вас, ако това не засяга вече резервирани услуги или вашите законови права.

1.2. Туроператорът си запазва правото незабавно да прекратим или преустановим използването или достъпа до този Уебсайт по всяко време и без предизвестие, ако считаме, че сте нарушили някое от нашите Общи условия.

1.3. Туроператорът може да промени или модифицира всички части на тези Общи условия по всяко време и такива промени или модификации ще влязат в сила веднага след публикуването им. Този акт ще бъде подкрепен от съответните нотификации по имейл или на видимо място в Уебсайта. 

Клиента има отговорността да ги преглежда и препотвърди.

1.4. Разглеждането и продължаването на достъпа или използването на нашия уебсайт представлява акт на потвърждение на приемане от страна на Клиента на актуализираните условия, и че Клиента се съгласява,и е обвързан с актуализираните условия.

 1. Отказ от отговорност.

В максималната степен, разрешена от закона, ние не носим отговорност свързанa с информацията, съдържаща се като външни препратки във Vacantina.bg , и не носим отговорност за каквито и да било загуби или щети при недобросъвестно боравене и употреба на нашия Уебсайт, независимо дали имате сключен договор с нас.

Не носим отговорност при непозволено увреждане ( включително небрежност), или произтичащи вреди по друг начин от този уебсайт, или от всяко прекъсване или забавяне на достъпа до този уебсайт поради външни причини.

Доколкото гарантираме истинността на информацията на нашия Уебсайт, все пак допускаме и не гарантираме липсата на правописни или технически грешки.

 

 1. Приложимо право.

Vacantina.bg е предназначен главно за употреба от граждани на Република България за всички видове туристически услуги изпълнявани на територията на България, Европейския съюз и понякога - трети страни. 

С посещението на този уебсайт вие се съгласявате, че българският съд ще се занимава с всички спорове, които могат да възникнат между вас и нас, и които не могат да бъдат разрешени на по-ниско ниво. 

 

Декларираме, че  българското законодателство ще бъде приложимото право по всички евентуални спорни въпроси и казуси.

 

Имаш ли нужда от помощ? [email protected] +359 2 44 11 481
© 2012-2022, Аватар Тур ООД, адрес "Тодор Александров" 137, 1309 София , България и всички филиали (Vacantina). Компанията е лицензиран туроператор с лиценз No: PK-01-6888/21.02.2012 г. и застрахователна полица 13052310000080/13.02.23 г. Сайтът съдържа информация с рекламна цел, в която е възможно да са допуснати грешки или неточности. Актуална информация можете да получите в нашия офис, на email или по телефон.

© 2021, Vacantina, Inc., an Avatar Tour company. All rights reserved. Avatar Tour